தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுண்டல்

Posted on   

தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுண்டல் சுவையான சுண்டல் வகைகளுள் ஒன்று. மாங்காய்  சேர்ப்பதால்,  மிகவும்  ருசியாக  […]
தொடர்ந்து படிக்க தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுண்டல் செய்முறை

0

தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுண்டல் செய்முறை

கடலை பருப்பு சுண்டல்

Posted on   

கடலை பருப்பு சுண்டல் செய்வது எப்படி?   தானியங்கள் வைத்து சுண்டல் செய்வது மிகவும் வழக்கமான ஒன்று. […]
தொடர்ந்து படிக்க கடலை பருப்பு சுண்டல், Kadalai paruppu sundal

0

கடலை பருப்பு சுண்டல், Kadalai paruppu sundal

வேர்கடலை சுண்டல்

Posted on   

வேர்க்கடலை சுண்டல் செய்முறை. ஒவ்வொரு குறிப்பிற்கும் படங்களுடன். எளிதில் செய்யக்கூடிய சுண்டல் வகைகளுள் ஒன்று. இரவே […]
தொடர்ந்து படிக்க வேர்கடலை சுண்டல், verkadalai sundal

0

வேர்கடலை சுண்டல், verkadalai sundal

Posted on   

கருப்பு உளுந்து சுண்டல் செய்வது மிகவும் சுலபம். உடலுக்கு மிகவும் நல்லது, சத்தானது! தேவையான பொருட்கள் கருப்பு […]
தொடர்ந்து படிக்க கருப்பு உளுந்து சுண்டல்

0

கருப்பு உளுந்து சுண்டல்

Copyright © 2018 Raks Kitchen (ராக்ஸ் கிச்சன்)
top