நெய் அப்பம்

Posted on   

நெய் அப்பம், பண்டிகை நாட்களில் செய்யும் பலகாரம். நெய்யிலேயே செய்வதால் மிகவும் ருசியாகவும், எளிதில் கெடாமலும் […]
தொடர்ந்து படிக்க நெய் அப்பம், Nei appam recipe in tamil

0

நெய் அப்பம், Nei appam recipe in tamil

Posted on   

தேங்காய் பாயசம், பண்டிகை நாட்களில் செய்யும் வழக்கம் எங்கள் வீட்டில் உண்டு. இந்த பாயசத்தில் தேங்காய் […]
தொடர்ந்து படிக்க தேங்காய் பாயசம், Thengai payasam in tamil

0

தேங்காய் பாயசம், Thengai payasam in tamil

Posted on   

சொஜ்ஜி அப்பம் மைதா அல்லது ரவா உபயோகித்து செய்யும் ஒரு இனிப்பு பலகாரம். இதுவும் போளி செய்வது போலவே தான், அனால் இதன் பூரணமும் செய்முறையும் சற்று வேறு.
தொடர்ந்து படிக்க சொஜ்ஜி அப்பம் | Sojji appam in tamil

0

சொஜ்ஜி அப்பம் | Sojji appam in tamil

Copyright © 2018 Raks Kitchen (ராக்ஸ் கிச்சன்)
top