நெல்-பொரி-உருண்டை
Posted in Karthigai deepam recipes Snacks Sweets இனிப்பு பலகாரம்

நெல் பொரி உருண்டை, nel pori urundai

கார்த்திகை தீபம் அன்று கார்த்திகை பொரி செய்வது வழக்கம். என் வீட்டில் அவல் பொரி , நெல் பொரி செய்து படைப்பார்கள்.  இதில் நெய்யில் வறுத்த தேங்காய்…

தொடர்ந்து படிக்க... நெல் பொரி உருண்டை, nel pori urundai
Posted in Karthigai deepam recipes Snacks பலகாரம்

மிளகு சீரக அடை- karthigai deepam recipes in tamil

Kathigai deepam recipes in tamil with step by step pictures from rakskitchen in tamil.

தொடர்ந்து படிக்க... மிளகு சீரக அடை- karthigai deepam recipes in tamil