மோர் குழம்பு செய்முறை

Posted on   

மோர் குழம்பு எளிதில் செய்துவிடக்கூடிய குழம்பு வகைகளுள் ஒன்று. பொதுவாக பருப்பு உசிலி அல்லது உருளைக்கிழங்கு […]
தொடர்ந்து படிக்க மோர் குழம்பு செய்முறை

0

மோர் குழம்பு செய்முறை

காலிஃளார் ரசம் செய்முறை

Posted on   

காலிஃபிளவர் ரசம் செய்முறை – காலிஃளார் ரசம் நான் சுவைத்த ரசங்களில் மிகவும் பிடித்த ஒன்று. […]
தொடர்ந்து படிக்க காலிஃபிளவர் ரசம் செய்முறை, cauliflower rasam

2

காலிஃபிளவர் ரசம் செய்முறை, cauliflower rasam

பாலக் பீஸ் புலாவ்

Posted on   

பாலக் பீஸ் புலாவ்-  பாலக் எனப்படும் பசலை கீரை உபயோகப்படுத்தி புலாவ் செய்வது எப்படி என்ற […]
தொடர்ந்து படிக்க பாலக் பீஸ் புலாவ் செய்முறை, palak pulav

0

பாலக் பீஸ் புலாவ் செய்முறை, palak pulav

Copyright © 2018 Raks Kitchen (ராக்ஸ் கிச்சன்)
top