தேங்காய் பொடி
Posted in For rice

தேங்காய் பொடி செய்முறை

தேங்காய் பொடி செய்முறை, ஸ்டெப் – பை- ஸ்டெப் படங்களுடன். இது, சாதத்துடன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்தோ அல்லது இட்லி தோசைக்கு தொட்டுக்கொள்ள நன்றாக இருக்கும். சிலர் தயிர்…

தொடர்ந்து படிக்க... தேங்காய் பொடி செய்முறை
Posted in Uncategorized

அவல் சக்கரை பொங்கல்

அவல் சக்கரை பொங்கல், எளிதில் விரைவாக செய்யக்கூடிய ஒன்று. சிறிய அளவில் சுலபமாக உங்களுக்கு சக்கரை பொங்கல் சாப்பிட்டு மகிழவேண்டும் என்றால் இது உங்களுக்கான செய்முறை. என்னுடைய…

தொடர்ந்து படிக்க... அவல் சக்கரை பொங்கல்