தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுண்டல்

Posted on   

தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுண்டல் சுவையான சுண்டல் வகைகளுள் ஒன்று. மாங்காய்  சேர்ப்பதால்,  மிகவும்  ருசியாக  […]
தொடர்ந்து படிக்க தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுண்டல் செய்முறை

0

தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுண்டல் செய்முறை

Copyright © 2018 Raks Kitchen (ராக்ஸ் கிச்சன்)
top