சேமியா பாயசம்

Posted on   

சேமியா பாயசம், பாயச வகைகளில் மிகவும் எளிதான, மற்றும் எல்லோர் வீட்டிலும் செய்யக்கூடிய ஒன்று. பண்டிகை […]
தொடர்ந்து படிக்க சேமியா பாயசம் செய்முறை, semiya payasam in tamil

0

சேமியா பாயசம் செய்முறை, semiya payasam in tamil

Posted on   

ஜவ்வரிசி பாயசம்  (வறுத்து செய்யும் முறை) ஜவ்வரிசி பாயாசத்திற்கு எப்பொழுதும் ஜவ்வரிசியை ஊறவைத்து செய்வது தான் […]
தொடர்ந்து படிக்க ஜவ்வரிசி பாயசம், Javvarisi payasam

0

ஜவ்வரிசி பாயசம், Javvarisi payasam

Mango pachadi பச்சடி

Posted on   

மாங்காய் பச்சடி மாங்காய் பச்சடி செய்வது மிகவும் எளிது. தமிழ் வருடப்பிறப்பு அன்று செய்யக்கூடிய முக்கியமான […]
தொடர்ந்து படிக்க மாங்காய் பச்சடி, mango pachadi tamil

0

மாங்காய் பச்சடி, mango pachadi tamil

Posted on   

தேங்காய் பாயசம், பண்டிகை நாட்களில் செய்யும் வழக்கம் எங்கள் வீட்டில் உண்டு. இந்த பாயசத்தில் தேங்காய் […]
தொடர்ந்து படிக்க தேங்காய் பாயசம், Thengai payasam in tamil

0

தேங்காய் பாயசம், Thengai payasam in tamil

Copyright © 2018 Raks Kitchen (ராக்ஸ் கிச்சன்)
top