மோதகம்
Posted in Snacks Sweets இனிப்பு பலகாரம்

மோதகம் செய்முறை, Mothagam recipe in tamil

மோதகம் அல்லது வெல்ல பூரண கொழுக்கட்டை, விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று செய்யக்கூடிய முக்கியமான பலகாரம் ஆகும். மோதகம் மிருதுவாகவும் சுவையாகவும் இருக்க முக்கியமானது, அதன் மேல் மாவு. இதற்கு,…

தொடர்ந்து படிக்க... மோதகம் செய்முறை, Mothagam recipe in tamil