பொறி உப்மா

Posted on   

பொறி உப்மா செய்முறை – இதனை காலை உணவாகவோ, மாலையில்  சிற்றுண்டியாகவோ சாப்பிடலாம். எளிதில் செய்யக்கூடிய […]
தொடர்ந்து படிக்க பொறி உப்மா செய்முறை, pori upma in tamil

0

பொறி உப்மா செய்முறை, pori upma in tamil

Posted on   

சாமை உப்மா கொழுக்கட்டை, அரிசி உப்மா கொழுக்கட்டை போலவே செய்து பார்த்தேன். மிகவும் நன்றாக இருந்தது. […]
தொடர்ந்து படிக்க சாமை உப்மா கொழுக்கட்டை, Samai upma kozhukattai in tamil

0

சாமை உப்மா கொழுக்கட்டை, Samai upma kozhukattai in tamil

Copyright © 2018 Raks Kitchen (ராக்ஸ் கிச்சன்)
top